Wij zorgen

Een oud Indiaans gezegde luidt: we erven de aarde niet van onze ouders maar hebben haar in bruikleen van onze kinderen. Wij geloven dat, als we volges dit prachtige principe leven, we bijdragen aan een betere wereld. Bij SIP Protection doen we dat op vele verschillende manieren. We streven er naar om CO2neutraal te worden. In 2017, ondernamen we hiervoor de eerste stappen.

Bovendien doen we wat we zeggen. Dit betekent dat we ons gedragen zoals een goede huisvader zou doen. We hechten veel waarde aan veiligheid, eerlijkheid, kwaliteit, integriteit, diversiteit, innovatie en duurzaamheid. We zetten onze woorden om in daden en dit vertaalt zich in vele certificaten en prijzen die we mochten ontvangen. We zijn STEP gecertifieerd, waren één van de eerste kledingproducenten die het ISO 14000 certificate kregen en we onderzoeken of het CO2neutraal label haalbaar is.

Lidmaatschap