Juridische kennisgeving

Sioen Industries behoudt alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor de Sioen Industries website en alle elementen waaruit de site is samengesteld, waaronder maar niet beperkt tot de teksten illustraties en lay-out.

De internetgebruiker heeft een niet-exclusieve licentie voor de Sioen website. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht wordt echter overgedragen aan de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker alleen het recht om toegang te krijgen tot de inhoud van de Sioen Industries website, deze te raadplegen en de diensten van de site op een normale manier te gebruiken, en alleen voor persoonlijke doeleinden.

Het reproduceren en/of opnieuw gebruiken van de gehele inhoud van de Sioen website of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel daarvan, in welke vorm en op welke manier dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Sioen Industries. Het herhaaldelijk en systematisch opvragen en/of opnieuw gebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de Sioen Industries website, in welke vorm en op welke manier dan ook, is verboden, als dit in strijd is met een normale exploitatie van de website of de legitieme belangen van Sioen Industries op ongerechtvaardigde wijze schaden.

De geregistreerde en niet geregistreerde merken, benamingen en logo's op de Sioen website zijn het exclusieve eigendom van Sioen of andere bedrijven en mogen niet gereproduceerd worden. De internetgebruiker mag deze niet gebruiken als metatags op andere websites.

De informatie op de Sioen website is het resultaat van een uitgebreid onderzoek en uitgebreide analyse. Sioen streeft ernaar u zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk te informeren. Mocht de informatie op de website desalniettemin onvolledig zijn of fouten bevatten, dan kan Sioen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Sioen nv - Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, Belgium, BTW BE 0478.652.141