Testmethodes

Onze 200-koppige R&D-afdeling in combinatie met ons eigen testlaboratorium is wat onze innovatieve geest drijft. Het stelt ons in staat om state-of-the-art beschermende kleding te maken, deze efficiënt te testen en aan te passen aan uw behoeften. We kunnen snel inspelen op nieuwe eisen en normen.

Kettingzaagtest

EN ISO 11393

Nog vóór de eerste kettingzaagnorm EN 381 in 1995 werd gepubliceerd, hadden wij onze eigen testinstallatie. Het kostte ons meer dan 250 tests met verschillende materialen en stofcombinaties om 's werelds eerste 6-laagse blokkeermateriaal te lanceren dat voldoet aan EN 381.

Enkele jaren geleden hebben we geïnvesteerd in een ultramoderne testinstallatie die even goed is als die in de strengste Europese laboratoria. Zo kunnen we ons onderzoek voortzetten naar steeds beter presterende stoffen, comfortabelere kledingstukken en een hogere bescherming.

Treksterkte van de buitenste laag

EN ISO 13934-1

Bij deze test moet het materiaal een minimale treksterkte hebben van 450N.

Scheursterkte

EN ISO 13937-2

Het buitenmateriaal moet een minimale scheursterkte hebben van 25N als de stof al een scheur  vertoont.

Treksterkte van de naden

EN ISO 13935‑2

De belangrijkste naden van het buitenmateriaal moeten een minimale treksterkte hebben van ≥ 225N.

Waterpenetratieweerstand

EN 20811

Bij deze test wordt het complex onderworpen aan hydrostatische druk. De weerstand tegen waterpenetratie dient een van de volgende niveaus te bereiken:

  • Niveau 1 Y1 < 20 kPa: voor de onderdelen van het kledingstuk zonder waterdichte barrière
  • Niveau 2 Y2 ≥ 20 kPa: voor de onderdelen van het kledingstuk met een waterdichte barrière

Waterdampweerstand

EN 31092

De samenstelling wordt getest om het ademend vermogen van het complex vast te stellen. Bij deze norm worden 2 weerstandsniveaus bepaald die het ademend vermogen beperken:

Niveau 1 = Z1
Hoger dan 30 Pa/W m² (< 45 Pa/W m²)

De waterdampweerstand is hoog, het kledingstuk heeft een slecht ademend vermogen. De EN 469 waarschuwt ervoor dat een hoge waterdampweerstand een verhoogd risico op brandwonden kan veroorzaken.

Niveau 2 = Z2
≤ 30m² Pa/W

Door een lagere waterdampweerstand heeft het kledingstuk een beter ademend vermogen. Een belangrijke opmerking is dat pakken zonder membraan veel meer ademend vermogen hebben (< 10m²Pa/W).

Kreukelbuiging

EN ISO 7854/B

Dit is een bi-directionele buigvermoeidheidstest die wordt uitgevoerd op waterdichte buitenstoffen als voorbehandeling om de duurzaamheid, de weerstand tegen beschadiging door buigen te bepalen.
Na 9000 buigcycli wordt de hydrostatische drukproef uitgevoerd.