Garantie

Er zijn twee vormen van schadeclaims mogelijk:

1. Beschadiging door de gebruiker
Abnormaal, onbedoeld gebruik, slijtage of normale veroudering van het product
Claims door beschadiging van de gebruiker zullen niet geaccepteerd worden door SIP Protection.

2. Productiefout
Uw kledij wordt met de grootste zorg gemaakt en is afhankelijk van een beïnvloedbaar proces. In sommige
gevallen kan het gebeuren dat een productiefout zich voordoet. Indien u merkt dat een productiefout zich zou voorgedaan hebben vragen wij u schriftelijk contact op te nemen met uw SIP Protection contactpersoon.
Het product zal na onderling overleg teruggenomen worden en afhankelijk van de aard van de productiefout,
hersteld of gecrediteerd worden.

Voorwaarden voor het terugnemen van product

1. Controle door de klant bij aankomst van de goederen.
Vragen wij u enkele specifieke foto’s te bezorgen ;

 • Voorzijde ;
 • Achterzijde ;
 • Detail van de eventuele productiefout ;
 • Labels aan de binnenzijde (voor- en achterzijde van de verschillende labels). Indien het label ontbreekt – zal de retour niet geaccepteerd worden ;
 • Maat en specifieke productreferentie meegeven van het product ;
 • Datum van aankoop bij SIP Protection.

2. Eventuele productiefouten worden tot 6 maanden na verkoop door SIP Protection in acht genomen.

 • Goederen worden gewassen en proper teruggestuurd ter controle ;
 • De goederen worden geretourneerd volgens ISO GP16 (zie p.4).

Retourrecht

Indien u de aankoop deed in uw hoedanigheid van handelaar geldt volgende procedure (ISO GP 16):

Terugname van goederen volgens ISO GP16

Retours zullen enkel geaccepteerd worden indien:

 • het standaard producten betreft die tot de huidige collectie behoren ;
 • het producten betreft die op stock zijn (einde stock wordt niet aanvaard) ;
 • in originele, onbeschadigde, verpakking ;
 • de factuurdatum niet ouder dan 6 maanden is ;
 • een nieuwe bestelling voor dezelfde waarde wordt geplaatst.

Producten kunnen enkel geretourneerd worden na onderlinge overeenkomst en schriftelijke bevestiging.
Toegestane retours moeten verstuurd worden naar het centrale magazijn van Sioen in Moeskroen (België), op
kosten van de klant. Elke retour moet een bijgevoegde retourbon bevatten met onze referenties. Deze zal gecommuniceerd worden door de onderneming.
Een creditnota zal opgemaakt worden na naleving van de hierboven genoemde zaken en na controle van de
goederen. Een mindering van 15% van de eenheidsprijs excl. BTW zal van de creditnota afgehouden worden (administratieve en logistieke kosten). Retours verstuurd zonder onderlinge overeenkomst zullen niet geaccepteerd worden. Door het aanvragen van een retourzending gaat de klant expliciet akkoord met bovenstaande voorwaarden.