EN ISO 11393

De Europese norm EN ISO 11393 (vervangt EN 381) heeft betrekking op beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen. Deze norm is onderverdeeld in verschillende delen (of ontwerpen).
Elk deel behandelt een specifiek deel van het lichaam.

Kettingzaagtest

EN ISO 11393

Nog vóór de eerste kettingzaagnorm EN 381 in 1995 werd gepubliceerd, hadden wij onze eigen testinstallatie. Het kostte ons meer dan 250 tests met verschillende materialen en stofcombinaties om 's werelds eerste 6-laagse blokkeermateriaal te lanceren dat voldoet aan EN 381.

Enkele jaren geleden hebben we geïnvesteerd in een ultramoderne testinstallatie die even goed is als die in de strengste Europese laboratoria. Zo kunnen we ons onderzoek voortzetten naar steeds beter presterende stoffen, comfortabelere kledingstukken en een hogere bescherming.